• zd1.gif
 • zd2.gif
 • zd3.gif
 • zd4.gif
 • zd5.gif
 • zd6.gif
 • zd7.gif
 • zd8.gif
 • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
Deklaracja Dostępności 31.03.2021, 12:21

 

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

Do zadań Koordynatora należy :

 1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Górnie oraz Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Górnie.
 2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia Planu Działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Górnie oraz Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej                      w Górnie.
 3. Monitorowanie działalności podejmowanej przez Szkołę  w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 4. Sporządzanie Raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górnie
Górno 82A

Hanna Pióro
Koordynator ds. dostępności w Szkole Podstawowej  w Górnie oraz Punkcie przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Górnie
tel.  41 3023002
e-mail: spgorno@tlen.pl