• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010


Blended learning to podejście do nauczania i rozwoju łączące ze sobą tradycyjne metody nauki w klasie (bezpośredni kontakt z nauczycielem) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie (e-learning) oraz formami wsparcia, takimi jak ćwiczenie określonych umiejętności w grupie, aby zaoferować każdemu uczniowi bardziej spersonalizowane doświadczenie edukacyjne. Celem tego podejścia jest wzmocnienie procesu nauczania poprzez praktykowai stosowanie teorii poznanych na lekcjach, bez fizycznej obecności nauczyciela. Jednak, blended learning to nie to samo, co nauczanie oparte na technologii. Nauczanie mieszane polega na wykorzystaniu Internetu, po to by zapewnić każdemu uczniowi osiągnięcie ponadprzeciętnych rezultatów, poprzez dostosowanie form przekazu wiedzy do indywidualnych potrzeb uczniów dając im możliwość kontroli nad czasem, miejscem, sposobem i tempem uczenia się. W tym podejściu do nauczania, uczeń częściowo uczy się poprzez treści i instrukcje dostarczane drogą online, w tym zakresie uczenie się opiera się na elementach własnej pracy, druga część prowadzona jest na żywo przez nauczyciela. Dobór materiałów online i zajęcia prowadzone przez nauczyciela uzupełniają się i tworzą zintegrowane środowisko nauczania. Innymi słowy, podejście blended learning łączy w sobie korzyści płynące z bezpośredniego kontaktu z ekspertem merytorycznym z elastycznością prowadzenia zajęć online i wykorzystuje technologię nie tylko do uzupełnienia wiedzy, ale także do przekształcenia i usprawnienia procesu uczenia się.
 

5 czerwca 2023 roku w naszej szkole rozpoczęła się – w ramach Erasmus+ KA1: Mobility for pupils and staff in school education – 2023 (Akcja 1: Mobilność edukacyjna) – wizyta Gości ze Słowacji. Przybyła grupa to uczniowie i nauczyciele z Základná škola s materskou školou Slatina nad Bebravou: dyrektor szkoły p. Ivana Mikušová, p. Katarína Krajčíková – nauczycielka j. angielskiego i biologii, p. Veronika Janechová – nauczycielka biologii i wychowania fizycznego z grupą 15 uczniów z klas 7-9.

https://youtu.be/1PzbRyDMLRA?fbclid=IwAR0_Wf9bvw7N0GAeF8yGQzBnSfIx3GxroOGqenxcSDwBJk9YFJZJ3Vi_aU0

 

 

Szkolenie nauczycoeli w Grecji VR  "Wirtualna rzeczywistość i Kody QR".

Gmina Górno to samorząd innowacyjny, nowoczesny i dbający o edukację - potwierdzeniem tego jest przyznawany Gminie corocznie w ogólnopolskim konkursie tytuł „Samorządowego Lidera Oświaty”. Wójt gminy Górno pan Przemysław Łysak to wielki zwolennik i propagator programów Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego: Erasmus+, Lifelong Learning Programme – „Uczenie się przez całe życie”