• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010

 

,,Wspomnienia są kartą historii i stanowią skarbnicę przeszłości

Głęboko zakorzenionej w sercach i pamięci ludzkiej”

 

canstock5862989.jpg

Te piękne słowa towarzyszyły uroczystości podsumowania  obchodów 90 – lecia Szkoły Podstawowej w Górnie oraz 10- lecia  Gimnazjum w Górnie.

Uroczysty dzień powrotu do przeszłości  i wspomnień poprzedziła realizacja przez dzieci i młodzież projektu edukacyjnego, w trakcie którego odbyło się wiele działań: spotkania z absolwentami obu szkół , konkursy plastyczny, fotograficzny i literacki, gromadzenie wspólnym wysiłkiem archiwaliów,  pamiątek czy   zdjęć. Wszystko po to, aby przybliżyć dzieciom i młodzieży rozwój szkolnictwa w miejscowości Górno, rolę szkół w społeczności lokalnej, ich sukcesy i osiągnięcia w obszarach edukacji, wychowania, działalności sportowej. 

Historia Szkoły 24.08.2012, 17:05

 

Historia powstania Szkoły Podstawowej w Górnie

   Społeczność dzisiejszego Górna przed rokiem 1864 mieszkała na terenie Kolonii pod nazwą „GÓRNA”. Wiek XIX przynosi istotne zmiany. Zgodnie z Rejestrem Szczegółowym Podziałowo – Klasyfikacyjnym „Kolonia Górna” w Guberni Radomskiej w powiecie kieleckim została objęta ustawą uwłaszczeniową. W latach 1856 – 1858 dane o mieszkańcach naszego terenu do powyższej ustawy przygotowywał i układał przede wszystkim Antoni Szuman. W dniu 19 lutego 1864 roku wydano ustawę zwaną „Ukazem Carskim”, która nadała ziemię zgodnie z listą osiemdziesięciu mieszkańcom Kolonii. W ustawie tej przydzielono również 1 morgę i 142 pręty ziemi pod szkołę - 0,65 hektara /Numer 86 listy uwłaszczeniowej/. Jest to teren na którym się dziś znajdujemy. W powierzchniach przydzielonych instytucjom użyteczności publicznej rysują się wyraźne różnice, bo na przykład znacznie większą powierzchnię przeznaczono na cele funkcjonowania karczmy, a w ogóle nie przeznaczono terenu pod budowę kościoła. W tym okresie kolonia Górna podlegała pod parafię Daleszyce. W tym czasie w oświacie nie dzieje się nic dobrego. Zaborca nie jest zainteresowany otwieraniem polskiej szkoły, a podstawowe instytucje w miejscowości to gorzelnia i karczma. Jedynie co bardziej światli włościanie próbują ratować polskość i po kryjomu uczą dzieci czytać i pisać w języku ojczystym. Początek polskiej szkoły w Górnie datuje się na rok szkolny 1921/1922. Organizatorem nauczania była rodzina nauczycielska państwa BOLESŁAWA i FRANCISZKI GERMANÓW, która przybyła do nas z Kołomyi.