• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010

Aby podkreślić wyjątkowy charakter Świąt Bożego Narodzenia, uczniowie naszej szkoły – tradycyjnie jak co roku – w dniu 22 grudnia 2017 r. wystawili bożonarodzeniowe jasełka. W specjalnie przygotowanych strojach na tle świątecznej scenografii młodzi aktorzy przedstawili biblijne sceny związane z narodzinami Chrystusa. Zgromadzona publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Maryi i Józefa szukających schronienia w noc narodzenia. W dzisiejszych czasach, tak samo jak dwa tysiące lat temu, Jezus puka do drzwi i szuka schronienia w sercu każdego człowieka.

 

KapitalLudzki_logo.jpg     sbr.jpg   EFS_logo.jpg

Projekt_logo        Gmina_logo

       W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła realizuje Projekt „Mała szkoła wielka szansa, który jest finansowany  ze środków Unii Eurpejskiej i realizowany w ramach Programu Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.