• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
Nasz Patron 24.08.2012, 16:48

Kadr z filmu Dnia 9 czerwca 2011 roku odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Górnie imienia Janusza Korczaka.

Pomysł nadania imienia naszej szkole zrodził się w przekonaniu, że warto i trzeba wskazywać młodemu pokoleniu osobowości, które przykładem własnego życia, działalności,  a przede wszystkim charakteru  i wyznawanego systemu wartości dostarczają najlepszych wzorców do naśladowania i stanowią życiowy drogowskaz. Takim autorytetem - zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i rodziców – jest bez wątpienia Janusz Korczak. To postać, która skupia w sobie najcenniejsze wartości, m.in.: bezgraniczną miłość do dzieci, poświęcenie, oddanie, poszanowanie godności ludzkiej, odpowiedzialność za drugiego człowieka i za podejmowaną pracę, patriotyzm, tolerancję, humanitaryzm. Te wartości chcemy wcielać w pracy dydaktycznej i wychowawczej naszej szkoły.