• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
ROK KORCZAKOWSKI 24.08.2012, 17:14

 

„Zreformować świat to znaczy zreformować wychowanie. (…) Nikt nie jest wolny od odpowiedzialności za to, co dzieje się naokoło, a życie tyko wtedy staje się coś warte,kiedy jest życiem zaangażowanym i twórczym.”

(Janusz Korczak)

 

Rok Korczaka

 

We wrześniu ubiegłego roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednogłośnie przyjął uchwałę o ustanowieniu roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka. W tym roku bowiem przypada 70. rocznica tragicznej śmierci Janusza Korczaka w obozie zagłady w Treblince oraz 100.  rocznica utworzenia przez niego Domu Sierot w Warszawie. Jest więc doskonała okazja, by przypomnieć tę wybitną postać - pedagoga, pisarza, lekarza i działacza społecznego, propagatora idei, że dziecko jest  autonomiczną osobą, posiadającą własne prawa, potrzeby i zainteresowania.