• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010

Standardy Ochrony Małoletnich

w Szkole Podstawowej

im. Janusza Korczaka w Górnie

( wersja skrócona dla uczniów).

 

Drodzy uczniowie. Bardzo ważnym działaniem szkoły na rzecz Waszego bezpieczeństwa w placówce  jest stworzenie warunków do skutecznej pomocy w sytuacjach trudnych oraz lepszego zabezpieczenia Waszych praw. Zadanie to realizuje bardzo ważny z punktu widzenia Waszego bezpieczeństwa dokument  - „Standardy Ochrony Małoletnich”. Jest on wyrazem troski dorosłych o Waszą ochronę w sytuacjach, w których czujecie się skrzywdzeni. Troska ta przejawia się w dbałości o Waszą godność, zdrowie psychiczne i fizyczne.

 

Dokument został skonstruowany jako zbiór zasad i procedur postępowania, z których możecie skorzystać w sytuacjach dla Was trudnych.