• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010

„Światłem, gwarem

Wypełnia się scena.

To początek

Wielkiego Patrzenia…”

 

/E. Skarżyńska „Teatr”/

 

 

14 marca 2019 r. w Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górnie gościła uczestników III Gminnego Przeglądu Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim. W odświętnej scenerii szkolnej sali gimnastycznej spotkały się uczniowskie zespoły teatralne ze wszystkich szkół z terenu gminy Górno. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Wójt Gminy Górno – p. Przemysław Łysak.

 

 

 

„To jest teatr.
A teatr jest po to,
żeby wszystko było inne niż dotąd.
Żeby iść do domu w zamyśleniu,
w zachwycie…”                                

/J. Kulmowa, „Po co jest teatr”/

12 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górnie odbył się II Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim. W pięknej scenerii szkolnej sali gimnastycznej, która w tym dniu zmieniła się w prawdziwy teatr, spotkały się uczniowskie zespoły teatralne ze szkół z terenu gminy Górno.

 

"Światłem, gwarem wypełnia się scena.

To początek Wielkiego Patrzenia"

E. Skarżyńska  "Teatr"

 

 

29 marca 2017 r. w Zespole Szkół w Górnie odbył się I Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim. Działanie to wpisuje się w szereg inicjatyw gminnej oświaty, których przejawem jest też m.in. udział wszystkich placówek szkolnych z terenu w programie ERASMUS+, w ramach którego odbyły się wizyty studyjne nauczycieli i pedagogów w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Hiszpanii. Jednym w głównych celów tego programu było doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie nauczania dwujęzycznego w celu podniesienia umiejętności posługiwania się językiem obcym przez uczniów.